Meklingsløsning i mellomoppgjøret

NHO kom til enighet med LO og YS i meklingen, etter at partene hadde meklet over 13 timer på overtid. Rammen for oppgjøret er beregnet til 3,2 %, og enigheten omfatter både et generelt tillegg til alle og et særlig tillegg til de lavest lønte. 

Enigheten mellom NHO på den ene side og LO og YS på den andre omfatter ansatte i privat sektor. Alle som omfattes av oppgjøret får et generelt till på kr 2,50 oer time, noe som utgjør i underkant av kr 5 000 i året. I tillegg gis det er ekstra tillegg på kr 2 per time til alle ansatte omfattet av de såkalte lavlønnoverenskomstene. I følge LO gjelder dette 22 prosent av av medlemmene på LO/NHO-område, og av disse er halvparten kvinner. Kvinneandelen blant de som får lavlønnstillegget er dermed langt høyere enn for oppgjøret som helhet, og LO-leder Hans Christian Gabrielsen vektlegger at oppgjøret har en klar likelønnsprofil.

Dette var det første oppgjøret for NHO-sjef Ole Erik Almlid. Almlid uttrykker lettelse over at partene kom til enighet, og mener at arbeidsgiverne har strukket seg langt. 

I tillegg til lønnsendringene, har partene også avtalt to andre endringer, i følge Riksmeklerens møtebok. Det er inngått en ny avtale om Slitertillegg som erstatter den som ble inngått i forbindelse med hovedoppgjøret i 2018. I tillegg er partene enige om å utrede muligheten for å legge om beregningsmodellen i avtalen om opplysnings- og utviklingsfondet.

Det gjennomføres ikke uravstemning i mellomoppgjørene, og partene har frist til å svare på om oppgjøret vedtas den 23. april. Etter at oppgjøret er vedtatt skal det gjennomføres lokale forhandlinger om ytterligere lønnstillegg på den enkelte virksomhet, på tariffområder hvor dette er regulert.