LO krever økt kjøpekraft til alle i mellomoppgjøret

LOs representantskap vedtok kravene til mellomoppgjøret i 2019 på sitt møte 18. februar 2019. LO krever økt kjøpekraft til alle og legger vekt på at krevende skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningen.

Det er kun lønn som står på dagsordenen i lønnsoppgjøret i 2019, noe som er det vanlige i et mellomoppgjør. I uttalelsen fra LOs representantskap vises det til at reallønnsutviklingen har vært svak de senere årene. LO påpeker at norsk økonomi fortsett har utfordringer og at konjunturveksten er noe lavere enn forvenet. Det understrekes likevel at utsiktene framover positive. LO viser dermed til at det nå er behov for en normalisering av lønnsveksten. Selv om det ikke legges fram noen konkrete tall på nåværende tidspunkt, peker dette i retning av LO Har ambisjoner om et oppgjør med større lønnsvekst enn i 2018.  LOs tariffpolitiske uttalelse kan leses her.

Forhandlingene i 2019 gjennomføres på hovedorganisasjonsnivå, det vil si at det er LO og NHO som leder forhandlingene.  Forhandlingene starter etter planen opp med overlevering av krav 11. mars 2019 og det skal forhandles 13. og 14. mars.  I motsetning til ved hovedoppgjørene, er det vanlig at partene i et mellomoppgjør blir enige uten behov for hjelp fra riksmekleren. Dette innebærer at oppgjøret mellom LO og NHO kan være klart allerede 14. mars.

NHO forhandler samtidig med Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Resultatene mellom YS og NHO blir tradisjonelt en kopi av det LO og NHO blir enige om siden YS har langt færre medlemmer i NHO-området. Leder i YS, Erik Kollerud,  viser til at konjunkturene er bedre og sier at YS krever en betydelig reallønnsvekst for sine medlemmer.