Kravene i lønnsoppgjøret overlevert

Kravene mellom LO og NHO ble overlevert 11. mars mellom LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid. LO krever økt kjøpekraft med en reallønnsøkning for alle medlemsgruppene. I tillegg ønsker de å sikre de lavtlønte gjennom et tillegg til de gruppene som tjener dårligst og garantiordninger. Hvis ikke partene blir enige 14. mars går oppgjøret til mekling.