Streiken i finans over

Streiken i finans ble avblåst 5. juni. Ifølge LO Finans fikk arbeidstakerne et vesentlig bedre resultat enn det som ble tilbudt i meklingen.

LO fikk gjennomslag for krav knyttet til opprettelse av tariffavtale, og har nå fått inn at de kan kreve avtale dersom de organiserer 10 prosent av arbeidstakerne i hele virksomheten, eller i en underenhet. Det ble også enighet om ettidligpensjonstillegg for ansatte som slutter i jobben etter fylte 62, 63 eller 64 år for årene 2019 til 2022.  Ut over dette ble det gitt økonomiske tillegg som synes å være i tråd med meklingsresultatet mellom Finansforbundet og Finans Norge. Resultatet går nå til uravstemning, og det vil være opp til LO-medlemmene i finanssektoren om de vil stemme ja eller nei til resultatet.