Streik i NRK

Det ble i dag klart at NRK/Spekter og Norges journalistlag ikke klarte å komme til enighet i meklingen. Dermed tas 1700 NRK-ansatte ut i strek fra kl 13.

Meklingen hadde vart i tolv timer på overtid, da det ble klart at det ikke var grunnlag for en løsning. Det er særlig økonomien som synes å ha vært vanskelig. NRK har gitt et tilbud som de mener er i tråd med rammen fra frontdaget, mens journalistenes krav var betydelig over dette. Argumentet fra NJ synes å være at journalistene i NRK henger etter lønnsutviklingen i de andre mediehusene, og at det er behov for å overstige frontfagets ramme for å minske gapet. 

I tillegg til lønnsøkningene har spørsmål knyttet til kompetanseutvikling, samt lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer og fast ansatte vært gjenstand for forhandlinger i dette oppgjøret, skriver VG.

Streiken omfatter ikke ansatte i andre forbund. LO-Stat kom til enighet med Spekter/NRK etter 11 timer på overtid. Ifølge LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen fikk de gjennomslag for sine hovedkrav. Disse var imidlertid ikke de samme som journalistene hadde, men omfattet blant annet ulempetillegg og lønnsøkning.