Over 6000 statsansatte kan gå i streik

Arbeidstakerorganisasjonene har varslet at de vil ta ut over 6 000 ansatte i streik dersom det ikke oppnås en enighet i meklingen med staten. Meklingsfristen er mindnatt 23. mai, og en eventuell streik vil starte ved arbeidstidens begynnelse torsdag 24. mai. 

Meklingsinnspurten i hovedtarriffoppgjøret i staten starter tirsdag neste uke, og partene har to dager på seg til å finne frem til en løsning. Lykkes de ikke med dette, har LO stat, Unio, YS og Akademikerne varslet at de vil ta ut til sammen 6 200 medlemmer i streik. Organisasjonene har også en plan for videre opptrapping. LO stat tar ut 4 000 av disse, mens Unio vil ta ut 1 100 ansatte i streik. NAV- og skattekontor i Oslo og Trondheim vil bli rammet, i tillegg til Oslo,Trondheim og Bjørgvin fengsel, ansatte i departementer og direktorater, politiet og universitet og høgskoler med mer. En streik kan få konsekvenser for muligheten til å avlegge eksamener ved de utdanningsinstitusjonene som rammes.