Meklingsinnspurt i finanssektoren

Partene i finansnæringen sitter i mekling i dag og i morgen for å prøve å komme frem til enighet om nye avtaler for finansnæringen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan 21 000 ansatte gå i streik torsdag morgen.

Både Finansforbundet (YS) og Handel og kontor/Postkom (LO) sitter nå i mekling med Finans Norge om nye tariffavtaler. Forbundene har noe ulike krav med seg inn i meklingen, men felles for begge er krav om å øke lønnen for de dårligst betalte i næringen. Finansforbundet ønsker heving av laveste lønnstrinn, en jevnere fordeling av verdiskapingen, likebehandling ved foreldrepermisjon og likebehanding av midlertidige og fast ansatte. I tillegg ønsker de større åpenhet knyttet til lederlønningene. Handel og kontor ønsker også lavlønnsprofil, i tillegg til avtalefestet pensjon med slitertillegg etter kopi fra frontfaget, samt at det skal være enklere for medlemmene å få på plass tariffavtaler enn det systemet legger opp til i dag. 

Dersom partene ikke kan blie enige om en løsning innen meklingsfristen, ligger det an til storstreik. Finansforbundet har varslet plassoppsigelse for 20 000 medlemmer, mens LO-forbundene tar ut 1200 medlemmer.