Meklingen igang i statlig sektor

Tirsdag 22. mai møtte partene i statsoppgjøret til mekling. Fristen for å komme fram til enighet er ved midnatt 23.mai, det vil si at det kan bli streik i staten fra torsdag 24. mai.

Meklingen i statsoppgjøret omfatter alle de fire hovedsammenslutningene, LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne og arbeidsgiver som er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Partene skal både bli enige om en ramme for lønnsoppgjøret og om hvordan framtidens tariffavtaler og lønnssystemer i staten skal se ut. Mens Akademikerne ønsker at all lønn skal fastsettes lokalt, krever de tre andre arbeidstakerorganisasjenene at det fortsatt skal være en sentral lønnsdannelse i staten i form av sentrale lønnstillegg. Det er også uenighet om staten fortsatt skal ha et system med lønnstabell og lønnstiger, eller om disse elementene i lønnsystemet skal fjernes. Akademikerne og KMD ønsker å fjerne dagens lønnstabell med lønnstrinn, og er blitt enige om dette i de innledende forhandlingsrundene. En slik løsning ønsker ikke de tre andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Fra og med 2016 ble hovedtariffavtalen i staten splittet i to. For arbeidstakerne betyr dette at medlemmer av forbund i Akademikerne har en noe annerledes lønnsfastsettelse enn øvrige statsansatte. Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 kan bli at de to tariffavtalene beveger seg ytterligere i hver sin retning, med de utfordringene dette innebærer for arbeidsgiver.

En eventuell streik i staten vil i første omfang ramme ganske moderat, siden det første uttaket kun omfatter drøye 6000 medlemmer. En streik kan imidlertid trappes opp ganske raskt. Den forrige streiken i statlig sektor fant sted i 2012, og omfattet alle fire hovedsammenslutningene.