LO ut i streik i finans

LO Finans og Finans Norge klarte ikke å komme fram til en løsning i meklingen for ansatte i finansforbundet. Dermed går 1200 medlemmer ut i streik fra arbeidstidens begynnelse i dag. Finansforbundet og Finans Norge kom derimot til enighet, og Finansforbundets medlemmer er derfor ikke tatt ut i streik. 

Finansforbundet hadde opprinnelig varslet at rundt 20 000 medlemmer ville bli tatt ut i streik dersom de ikke kom til enighet. Da det ble oppnådd en enighet for disse medlemmene, blir det ikke noe av den mulige storstreiken. Selv om LO Finans har langt færre medlemmer, dominerer de i enkelte virksomheter. Dette innebærer at enkeltvirksomheter kan bli hardt berørt av streiken.

Ifølge E24.no er det særlig to krav som gjør at LO har valgt å ta ut medlemmen i streik. For det første gjelder dette et slitertillegg for ansatte som må gå av tidlig med pensjon fordi de ikke klarer å stå lenger i jobb. For det andre gjelder dette retten til å opprette tariffavtale i nye virksomheter i finanssektoren. Formuleringene knyttet til hvordan ny avtale skal kunne kreves opprettet avviker fra det som er regelen for Finansforbundet. Finansforbundets avtale gjelder for alle virksomheter som er medlem av Finans Norge. For LO-forbundene er det imidlertid en forutsetning av disse organiserer en viss andel av de ansatte for at avtale skal kunne opprettes.  

I meklingslønsingen mellom Finansforbundet og Finans Norge synes Finansforbundet å ha fått gjennomslag for enkelte av sine krav. Ansatte i foreldrepermisjon som har vært i permisjon i minst fem måneder skal ha ett ekstra lønnstrinn ved gjeninntreden, og det laveste lønnstrinnet er fjernet, noe som kan innebære at startlønnen i enkelte stillinger dermed økes. Partene har også avtalt at midlertidige ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter tre måneders ansettelse.