Ingen forhandlingsløsning i NRK - oppgjøret går til mekling

Partene i lønnsoppgjøret i NRK kom ikke fram til enighet gjennom forhandlinger. Oppgjøret går dermed til mekling.

Verken Norsk Journalistlag (NJ) eller LO-forbundene Norsk Tjenestelag (NTL) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) kom til enighet med arbeidsgiver NRK om ny overenskomst innen fristen som var satt til 20. april. Uenigheten dreier seg om lønn, men også om krav om  kompetanseutvikling. NJ, som representerer journalistene, peker på store lønnsforskjeller mellom NRK og andre mediebedrifter. Forhandlingsmodellen i Spekter innebærer at det forhandles på flere nivåer med konfliktrett. Forhandlingene i NRK er såkalte B-delsforhandlinger som kun omfatter den enkelte virksomhet. Derfor kan oppgjøret i NRK ende i konflikt, til tross for at den første delen av Spekter-oppgjøret ("A-forhandlingene") endte med enighet. Det er ikke uvanlig at partene i NRK trenger riksmeklerens hjelp, sist i hovedoppgjøret i 2016, og det har også vært streiker i NRK. I 2006 streiket både journalister og andre grupper ansatte, og uenigheter dreide seg da først og fremst om lønn.