Enighet mellom Spekter og sykepleierne

Spekter Helse og Norsk sykepleierforbund kom 2. mai til enighet i lønnsoppgjøret for helseforetakene. Den økonomiske rammen for oppgjøret er ifølge Spekter i tråd med de inntektspolitiske forutsetningene, noe som tilsier at de har forholdt seg til den økonomiske rammen i oppgjøret mellom NHO og LO.

Enigheten innebærer et generelt tillegg på 3,5 prosent til sykepleierne, og ytterligere 1 prosent til sykepleiere med lang ansiennitet  og 1,5 prosent til ledere. Tilleggene gis først med virkning fra 1. juli, noe som innebærer at de ikke belaster årets økonomiske ramme like mye som om de var gitt fra 1. mai. Dermed kommer partene til å dra med seg et overheng inn i neste års lønnsoppgjør som sannsynligvis vil være større enn normalt. I tillegg har partene ved dette oppgjøret allerede brukt noen midler for neste år ved at sykepleiere med minst ti års ansiennitet skal være garantert en lønn på kr 500 000 per 1. juli 2019. I likhet med KS-området er det ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.