Enighet i lønnsoppgjøret for journalister i aviser

Norsk Journalistlag (NJ) og arbeidgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL)i NHO er enige i årets lønnsoppgjør uten å måtte ty til hjelp fra riksmekleren. Det ble gitt et generelt tillegg på 6100 kroner. Det skal som vanlig gjennomføres lokale forhandlinger. Partene er også enige om en formulering om at både arbeidstaker og arbeidsgiver har ansvar for opprettholde skillet arbeidstid/fritid ved l bruk av sosiale medier. I perioden fram til neste hovedoppgjør fortsetter arbeidet med å slå sammen fire tariffavtaler for journalister til én, og partene skal også se på alternative reguleringer av tilleggene for ubekvem arbeidstid.