Også Akademikerne brøt forhandlingene i staten

Akademikernes forhandlingssammenslutning i staten brøt natt til 1. mai forhandlingene. Dernmed går også dette oppgjøret til mekling. Tidligere har LO Stat, YS Stat og Unio brutt forhandlingene i staten. Akademikerne og arbeidsgiver ved Kommunal- og moderniseringsdepartemenet er allerede enige om endringer i lønnssystemet i staten, men er ikke kommet til enighet om den økonomiske rammen. Akademikerne representerer her også NITO og Den Farmaceutiske Forening i forhandlingene i staten.