• Hjem
  • Hovedoppgjør 2018

Forbundsvist eller samordnet?
17. 02. 2018

Spørsmålet om årets oppgjør skal forhandles forbundsvist eller samordnet avgjøres på LOs representantskapsmøte 27. februar. I følge Fri fagbevegelse er det åpent hvilken oppgjørsform LO vil gå inn for.

Fellesforbundet har sammen med Industri Energi og Sjømannsforbundet vedtatt at de ønsker et forbundsvist oppgjør. På motsatt side står Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), EL og IT Forbundet, Handel og Kontor, og Norsk transportarbeiderforbund. I går vedtok også Norsk Arbeidsmandsforbund at de ønsket et samordnet oppgjør. Bakgrunnen for dette er at AFP-ordningen er tema i årets oppgjør, og dette er en ordning som angår medlemmer i alle disse forbundene. Fellesforbundet ønsker på sin side trykk på saker som er viktige for deres medlemmer, og da særlig regulering av reise, kost og losji i verkstedsindustrien. Fagforbundet som er LOs største forbund har så langt ikke konkludert. Dersm AFP-løsningen er klar før forhandlingene tar til, skal det mye til for at ikke oppgjøret blir gjennomført forbundsvist.